Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
III - TRUNG BỘ KINH

III - TRUNG BỘ KINH

28. KINH ANGULIMALA (Kinh số 86, Tập 2, Trung bộ kinh)

29. KINH ÁI SANH (Kinh số 87, Tập 2, Trung bộ kinh)

30. KINH BAHITIKA (Kinh số 88, Tập 2, Trung bộ kinh)

31. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM (Kinh số 89, Tập 2, Trung bộ kinh)

32. KINH KANNAKATTHALA (Kinh số 90, Tập 2, Trung bộ kinh)

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển