Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
IV - TIỂU BỘ KINH

IV - TIỂU BỘ KINH

33. KINH CHUYỆN CÁC NAM TỬ CỦA NHÀ TRIỆU PHÚ (Kinh số 15, Phẩm 4, Ngạ quỷ sự, Tập 2, Tiểu bộ kinh)

34. KINH CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Kinh số 7, Phẩm Apannaka, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

35. KINH CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Kinh số 12, Phẩm Giới, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

36. KINH CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ (Kinh số 67, Phẩm Nữ nhân, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

37. KINH CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Kinh số 77, Phẩm Varana, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

38. KINH CHUYỆN THÁCH THỨC GIỚI ĐỨC (Kinh số 86, Phẩm Apayimha, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

39. KINH CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT (Kinh số 92, Phẩm Litta, Chương 1, Tập 4, Tiểu bộ kinh)

40. KINH CHUYỆN LỜI GIÁO GIỚI CHO VUA (Kinh số 151, Phẩm Dalha, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

41. KINH CHUYỆN CÔNG ĐỨC (Kinh số 157, Phẩm Dalha, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

42. KINH CHUYỆN MỘT NẮM ĐẬU (Kinh số 176, Phẩm Thiện pháp, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

43. KINH CHUYỆN HÒN NÚI ĐẸP (Kinh số 195, Phẩm Ruhaka, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

44. KINH CHUYỆN VUA BHARU (Kinh số 213, Phẩm Biranatthambhaka, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

45. KINH CHUYỆN CON NHÁI XANH (Kinh số 239, Phẩm Upahana, Chương 2, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

46. KINH CHUYỆN CON NGỰA QUÝ ĂN CÁM GẠO ĐỎ (Kinh số 254, Phẩm Sankappa, Chương 3, Tập 5, Tiểu bộ kinh)

47. KINH CHUYỆN TRÁI XOÀI CHÍNH TRUNG (Kinh số 281, Chương 3, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

48. KINH CHUYỆN ĐIỀU TỐT NHẤT (Kinh số 282, Chương 3, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

49. KINH CHUYỆN CON HEO RỪNG CỦA THỢ MỘC (Kinh số 283, Chương 3, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

50. KINH CHUYỆN HOÀNG HẬU SUJATA (Kinh số 306, Chương 4, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

51. KINH CHUYỆN ĐỊA NGỤC NỒI SẮT (Kinh số 314, Chương 4, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

52. KINH CHUYỆN ĐẠO SĨ KESAVA (Kinh số 346, Chương 4, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

53. KINH CHUYỆN NGƯỜI CHĂN DÊ DHUMAKARI (Kinh số 413, Chương 7, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

54. KINH CHUYỆN PHẦN CHÁO CÚNG DƯỜNG (Kinh số 415, Chương 7, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

55. KINH CHUYỆN TÁM TIẾNG KÊU (Kinh số 418, Chương 8, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

56. KINH CHUYỆN NGỌN LỬA ĐỐT CHÁY (Kinh số 424, Chương 8, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

57. KINH CHUYỆN SALA, CỔ THỤ CÁT TƯỜNG (Kinh số 465, Chương 12, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

58. KINH CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG JANASANDHA (Kinh số 468, Chương 12, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

59. KINH CHUYỆN BẠN – THÙ (Kinh số 473, Chương 12, Tập 7, Tiểu bộ kinh)

60. KINH CHUYỆN CÂY BỒ ĐỀ VÀ THÁNH ĐẾ KALINGA (Kinh số 479, Chương 13, Tập 8, Tiểu bộ kinh)

61. KINH CHUYỆN MƯỜI HẠNG BÀ-LA-MÔN (Kinh số 495, Chương 14, Tập 8, Tiểu bộ kinh)

62. KINH CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG SIVI (Kinh số 499, Chương 15, Tập 8, Tiểu bộ kinh)

63. KINH CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG BHALLATIYA (Kinh số 504, Chương 15, Tập 8, Tiểu bộ kinh)

64. KINH CHUYỆN BA CON CHIM  (Kinh số 521, Chương 17, Tập 9, Tiểu bộ kinh)

 

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển