Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
IV - 50. KINH CHUYỆN HOÀNG HẬU SUJATA (Tiền thân Sujata)

50. KINH CHUYỆN HOÀNG HẬU SUJATA

(Tiền thân Sujata)

(Kinh số 306, Chương 4, Tập 6, Tiểu bộ kinh)

Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại Jetavana về hoàng hậu Mallika.

Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa hoàng hậu và vua Pasenadi. Người ta thường bảo đó là một chuyện xích mích trong hậu cung. Vua giận quá đến độ không cần biết tới sự có mặt của hoàng hậu nữa. Mallika tự nghĩ: “Chắc bậc đạo sư không biết rằng vua giận ta đến thế nào đâu!”

Nhưng bậc đạo sư đã biết hết và quyết định sẽ giảng hoà giữa hai người. Vì thế tờ mờ sáng, Ngài đã mặc áo trong, khoác áo ngoài rồi cầm bình bát, dẫn theo năm trăm Tỷ-kheo vào Savatthi và đến cổng cung điện. Vua đỡ lấy bình bát của Ngài, đưa Ngài vào nội điện và mời Ngài ngồi vào chỗ được dọn sẵn cho Ngài. Vua rưới nước cúng dường trên tay trái Ngài và các Tỷ-kheo ở sau Ngài, rồi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc đạo sư lấy tay che bình bát của Ngài lại và nói:

- Thưa đại vương, hoàng hậu đâu rồi?

Vua đáp:

- Bạch Thế Tôn, Ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu! Bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng.

Bậc đạo sư nói:

- Tâu đại vương, trước kia chính ngài ban vinh dự cho người phụ nữ ấy, bây giờ ngài lại lấy hết đi và không chịu xoá bỏ lỗi lầm mà bà đã phạm đối với ngài thì ngài đã sai rồi.

Nghe bậc đạo sư dạy như thế, vua cho mời hoàng hậu đến. Bà đến hầu cận bậc đạo sư. Ngài dạy:

- Các vị phải sống với nhau hoà thuận.

Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hoà hợp, Ngài ra đi. Từ đó vua và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau.

Các Tỷ-kheo bàn tán trong chánh pháp đường rằng chỉ cần một lời, bậc đạo sư đã hoà giải được vua và hoàng hậu. Bậc đạo sư bước vào. Sau khi hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán việc gì và được họ kể lại, Ngài dạy:

- Này các Tỷ-kheo, không phải bây giờ mà xưa kia, ta cũng hoà giải họ bằng một lời khuyến dụ.

Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.

***

Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Baranas, Bồ-tát là đại thần của vua, vừa là cố vấn về thế sự và thánh sự.

Một hôm, vua đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân cung điện. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu một rổ táo và rao:

- Táo đây, táo chín đây, ai mua táo không?

Nhưng nàng không dám vào sân cung điện.

Vua vừa nghe tiếng nàng, đã yêu nàng ngay. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, vua gọi nàng đến và cho lên ngôi chánh hậu, lại ban cho nàng vinh dự lớn lao. Bấy giờ, dưới mắt vua, nàng được yêu thương và làm vua hài lòng.

Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thế, chánh hậu Sujata hỏi:

- Tâu thánh thượng, ngài đang ăn cái gì vậy?

Và bà đọc bài kệ đầu:

Dáng như cái trứng, cái gì đây

Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài,

Sắc đỏ xinh thay, tâu thánh thượng,

Trái cây này mọc ở đâu vầy?

Vua tức giận và nói:

- Này cô gái nhà bán rau quả kia, cô chuyên bán táo chín, cô lại há không nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao?

Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp theo:

Áo quần mộc mạc, đầu không mão,

Ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu?

Vạt áo đựng đầy bao trái táo,

Bây giờ lại hỏi trái cây nào?

Cô quá tự cao, hư hỏng ra,

Ðời cô chẳng thấy thú đâu mà!

Ði đi, táo ấy, lui về lượm,

Cô chẳng còn là vợ của ta.

Thế rồi Bồ-tát tự nghĩ: “Chẳng có ai ngoài ta ra có thể hoà giải đôi vợ chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua và ngăn ngài đuổi bà ấy ra khỏi cửa”. Rồi Ngài đọc bài kệ thứ tư:

Ðây là tội của người phụ nữ

Tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra.

Xin ngài thôi giận, thứ tha,

Vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao.

Vua nghe thế bèn bỏ hết lỗi lầm của chánh hậu, phục hồi ngôi cũ của bà. Từ đó hai người sống với nhau rất hoà ái.

***

Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân.

- Bấy giờ vua Pasenadi là vua xứ Baranas, hoàng hậu Mallika là Sujata, còn chính ta là quan cận thần kia.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển