Sách HT. Thích Chân Tính
Lời tựa
 
Thường đề Bồ-tát
 
Pháp sư Long Căn
Người dịch: HT. Thích Chân Tính
 
                      -------------oo0oo-------------
 
Lời tựa
 
Tập truyện Thường Đề Bồ Tát (Bồ-tát hay khóc) được trích dịch trong cuốn Vô Thanh Thoại Tập của Pháp sư Long Căn. Ngoài những truyện kể về cuộc đời các vị Bồ-tát thời quá khứ như Thường Đề, Thiện Tài Đồng Tử, Thường Bất Khinh và sự tích các Thánh đệ tử hiện tại như Thương-na Hòa-tu, Ưu-ba-cúc-đa ra, còn có truyện kể vua về A-dục, một tài liệu hiếm quý, giúp chúng ta hiểu thêm cuộc đời nhân vật lịch sử danh tiếng có công lớn đối với việc hoằng hộ Phật pháp.
Nhận thấy tập truyện rất bổ ích nên người dịch đã không quản ngại sức học non kém của mình, cố gắng chuyển dịch ra Việt văn từ bản văn Trung Quốc, để cống hiến cho độc giả đôi chút hương hoa Phật pháp, chứa đựng trong những mẩu chuyện đạo này.
Đây là dịch phẩm đầu tiên cho nên không sao tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong chư tôn đức hoan hỷ chỉ giáo cho
                                    
                                                                                   Hoằng Pháp, ngày 15-07-1993
                                                                                                  Người dịch 
                                                                                            
                                                                                            THÍCH CHÂN TÍNH
Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính