Sách HT. Thích Chân Tính
Câu chuyện thứ hai: Chuyện người giết heo

Tiếp theo, tôi sẽ kể một câu chuyện trong Tích truyện Pháp Cú mang tên “Cunda – đồ tể mổ heo”[2]:

Có một ông tên là Cunda làm nghề giết heo đã hơn năm chục năm. Mỗi lần giết heo, ông lấy chày đập lên mình con heo cho thịt nó sưng lên và mềm đi. Xong, ông banh hàm con heo, đặt vào miệng nó một cái nêm[3] nhỏ, rồi rót nước sôi vào bụng để súc ruột, tống hết phân dơ ra ngoài. Tiếp đó, ông đổ nước sôi lên mình con heo cho sạch rồi thui lớp lông cứng bằng một cây đuốc. Rồi người đồ tể chặt đứt đầu con heo bằng một thanh kiếm, hứng máu phun ra vào đĩa, bôi máu hứng được lên mình heo và quay chín nó. Cuối cùng, ông giữ lại một phần thịt để ăn, phần còn lại mang đi bán. Trong hơn năm mươi năm ông đều giết heo như thế. Quả báo là, lúc sắp chết, ông rống lên eng éc và bò quanh nhà giống như con heo trong vòng bảy ngày. Họ hàng, người thân đều vô cùng kinh hãi, họ chặn hết các cửa, nhốt ông ở trong nhà không cho bò ra bên ngoài. Vài vị Tỳ-kheo đi ngang qua cửa nhà Cunda, nghe tiếng eng éc ồn ào thì tưởng là tiếng heo kêu. Về đến tinh xá, họ ngồi bên đức Phật và bạch rằng:

  • Bạch đức Thế Tôn, trong bảy ngày vừa qua, cửa nhà đồ tể Cunda đóng kín và ngày nào cũng giết heo. Thế Tôn nghĩ xem, bao nhiêu là heo bị giết! Hiển nhiên, ông ta không có một chút từ bi và hoàn toàn thiếu lòng trắc ẩn. Từ trước tới giờ chúng con chưa thấy ai độc ác như thế!

Đức Phật nói:

  • Này các Tỳ-kheo! Cunda không giết heo trong bảy ngày qua. Sự trừng phạt thích đáng với nghề đồ tể giết heo đã xảy đến bất ngờ: Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A-tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà suốt bảy ngày, kêu la eng éc như một con heo. Hôm nay, Cunda sẽ chết và sẽ bị đọa vào địa ngục A-tỳ.

Đó là câu chuyện thứ hai về quả báo của việc sát sinh.

Chú thích:

[2] Viên Chiếu (2012), “Cunda – đồ tể mổ heo”, Phẩm Song yếu, Tích truyện Pháp Cú tập I, NXB Tôn Giáo.

[3] Nêm: công cụ có hình lăng trụ tam giác, dùng để tách hoặc giữ cho vật ở đúng vị trí.

Sách cùng thể loại
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính