Sách TT. Thích Chân Tính
Pháp thứ mười: Thiên giới

Thiên giới là cõi trời. Theo quan điểm của đạo Phật, trong vòng lục đạo luân hồi có sáu cõi là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la, người và trời. Cõi trời là cảnh giới an vui và hạnh phúc nhất trong sáu cõi. Do đó, đức Phật vẫn thường khuyên  các Phật tử nên nhớ nghĩ đến cõi này. Trong kinh A Hàm  có  nhắc đến pháp lục niệm gồm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Niệm thiên chính là nhớ nghĩ đến cõi trời để được sinh về cõi đó. Đức Phật dạy rằng: “Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới; chính hạnh là thức ăn cho thiên giới”. Tà hạnh là những hành động sai trái, còn chính hạnh là những hành động đúng đắn. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; miệng không nói dối, không nói ác, không nói đâm thọc, không nói thêu dệt; ý không tham, không sân, không si, đó là thập thiện nghiệp, là căn bản của chính hạnh. Như vậy, nếu chúng ta không làm điều tội lỗi, sống theo đúng chính hạnh thì không những hiện đời có được an vui, hạnh phúc mà trong tương lai, sau khi hết báo thân này cũng sẽ được sinh về cõi trời. Đó là nhân quả rõ ràng.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính