Sách TT. Thích Chân Tính
Pháp thứ sáu: Bạn bè

Tất cả chúng ta ai cũng có bạn. Đôi khi việc chia sẻ, tâm sự với bạn bè còn dễ dàng hơn cả với cha mẹ, anh chị em ruột. Đã là bạn thì phải sống vì nhau, sống chân thật với nhau. Nếu lợi dụng, lừa dối lẫn nhau thì không phải là bạn. Bởi thế, đức Phật dạy rằng: “Lừa dối là chướng ngại cho tình bạn; không lừa dối là thức ăn cho tình bạn”.

 Theo lời đức Phật dạy trong kinh Hiền Nhân, có bốn loại bạn là bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi và bạn như đất. 

Thế nào là bạn như hoa? Hoa tươi dắt ở trên đầu, hoa héo thì vứt xuống đất. Bạn như hoa là khi có lợi thì gần nhau, khi không có lợi thì chẳng còn quan tâm nhau nữa. Ở ngoài đời, điều này xảy ra rất nhiều. Khi chúng ta giàu sang, có địa vị và quyền thế thì rất nhiều người muốn thân cận, nhờ vả đủ thứ chuyện; đến khi chúng ta sa cơ, thất thế rồi thì họ lại xa lánh, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt mình nữa. 

Thế nào là bạn như cân? Đặt vật nặng lên thì đầu cân gục xuống, đặt vật nhẹ thì đầu cân vổng lên. Loại bạn này có qua có lại thì còn tôn trọng nhau, không qua không lại thì chẳng còn tôn trọng nhau nữa.

 Thế nào là bạn như núi? Giả như có một ngọn núi vàng, khi các loài chim tụ về, lông cánh của chúng được chói sáng một màu vàng rực. Bạn như núi là khi vui cùng vui, khi khổ cùng khổ.

 Thế nào là bạn như đất? Đất là nơi sinh trưởng, nuôi dưỡng mọi vật. Bạn như đất là thường giúp đỡ lẫn nhau, không cần đền đáp. 

Trong bốn loại bạn này, loại thứ nhất rất tệ, loại thứ hai thì phải có qua có lại, còn thứ ba và thứ tư là bạn tốt. Nếu có được những người bạn thuộc kiểu bạn thứ ba và thứ tư thì chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta cần học cách trở thành một người bạn tốt, biết cách trân trọng và giữ gìn để tình bạn luôn tươi đẹp và lâu bền.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính