Sách TT. Thích Chân Tính
Pháp thứ tư: Giới đức

Khi quy y Tam bảo, người Phật tử sẽ thọ trì năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đức Phật dạy rằng: “Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức; thiện bằng hữu là thức ăn cho giới đức”. Thân cận thiện tri thức là nhân tố làm tăng trưởng giới đức, bởi khi gần gũi họ việc giữ giới sẽ thuận lợi hơn, ta sẽ không phạm vào những điều tội lỗi và đạo tâm sẽ ngày càng lớn mạnh. Như khi đi trong sương, thế nào hơi nước cũng thấm vào người mình; khi đi vào rừng trầm, thế nào hương thơm cũng sẽ còn vương lại. Cũng thế, khi gần gũi với thiện tri thức, thế nào mình cũng biết xa lánh việc ác, biết làm các điều lành và trở thành con người tốt đẹp hơn. 

Người xưa cũng có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nhiều khi do buông lung, phóng túng và không làm chủ được mình, chúng ta vẫn phạm vào những giới điều đã thọ. Nếu thân cận với bạn bè tốt, có đạo đức, biết giữ gìn giới luật thì họ sẽ nhắc nhở, động viên, khuyến khích mình cố gắng giữ giới. Ngược lại, thân cận bạn bè xấu, không những họ không giúp mà còn xúi giục mình phạm giới. Thí dụ, mình giữ giới không sát sinh mà lại chơi với những người thợ săn thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ đi săn cùng họ, rồi cũng sẽ sát sinh. Hoặc mình chơi với bạn thích ăn nhậu, họ mời đi ăn, đi uống bia, uống rượu, mình không uống sẽ bị chê trách rằng: “Bạn bè lâu ngày gặp nhau, uống một chút cho vui, như vậy mới gọi là bạn bè chứ!”. Đáng lẽ ra, mình giữ được giới không uống rượu, nhưng do chơi với bạn bè xấu, họ rủ rê nên cuối cùng mình lại phạm giới. 

Chính vì vậy, bạn bè là những người rất quan trọng trong việc giữ giới của chúng ta. Nếu không biết chọn bạn mà chơi thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ phạm giới. Đó là lý do vì sao chúng ta nên gần gũi thiện tri thức, thiện bằng hữu để giữ gìn và tăng trưởng giới đức của mình.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính