Pháp Môn Tịnh Độ
Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ & trợ niệm lúc lâm chung

Những điều căn bản về pháp môn Tịnh Độ & trợ niệm lúc lâm chung

Tác giả: Thích Tâm Hoà
Mục lục
Mục lục
Mục Lục
1. Lời nói đầu .................................................................... 5

2. Những điều căn bản về pháp môn Tịnh độ

I - Tịnh độ là gì ..........................................................11

II - Phẩm vị cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà .......... 26

III - Phương pháp tu tập để vãng sinh

cõi Tịnhđộ của Phật A-di-đà ........................ 37

3. Vấn đề trợ niệm lúc lâm chung....................................... 72

4. Giải nghi ....................................................................... 90

 

Sách cùng thể loại
Niệm Phật Luận
Niệm Phật Luận
Đại Sư Thái Hư
Ấn Quang đại sư gia ngôn lục
Ấn Quang đại sư gia ngôn lục
Như Hòa
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà
Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Thích Minh Thành
Tịnh Độ Hoặc Vấn
Tịnh Độ Hoặc Vấn
HT. Thích Thiền Tâm
Tây Phương Yếu Quyết
Tây Phương Yếu Quyết
Thích Nguyên Chơn