Sách Khác
Những Điểm Đặc Sắc Của Phật Giáo

Những Điểm Đặc Sắc Của Phật Giáo

Tác giả: Lâm Thế Mẫn
Mục lục
Lời Tựa

LỜI TỰA

Chỉ có xuyên qua sự tỉnh giác của con người mới có thể chỉnh đốn lại đạo đức, kiến tạo lại trật tự và tương lai của con người mới hy vọng có hạnh phúc được

Đức Phật thuyết pháp 49 năm, lưu lại rất nhiều giáo lý. Hơn 2.500 năm trở lại đây, các vị cao Tăng Đại đức khắp thế giới đã ra công nghiên cứu; không ai không khâm phục kính ngưỡng sự bác học đa văn của đức Thích-ca Mâu-ni, sự sâu sắc về luận lý, sự nghiêm mật về tư tưởng, cho đến lòng từ bi cứu nhân độ thế của Ngài.

Tùy theo sự tiến bộ của khoa học, Phật pháp chẳng những không xung đột mà còn cùng với khoa học chứng minh tính vĩnh hằng và tính chân thật của nó.
Loài người từ lúc dã man tiến hóa đến văn minh, hàng ngàn năm qua sản sinh ra không biết bao nhiêu tôn giáo, cũng không biết có bao nhiêu tôn giáo bị sóng to của thời gian vùi dập làm cho tiêu tan. Phật giáo là một tôn giáo lưu truyền rất lâu, giáo hóa rất rộng, sở dĩ đứng vững được cho đến ngày nay là nhờ không dựa vào uy thế cường quyền, cũng không phải thần thoại ngu dân, mà là một loại giáo lý vĩ đại, khách quan như thật và có thể tu hành chứng đắc được. 
Tôi từ nhỏ sinh trưởng nơi gia đình Phật giáo, tai nghe mắt thấy, chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Sau khi vào Đại học, lại nghiên cứu sâu về Phật học, khiến tôi hoàn toàn bị thu hút bởi giáo lý uyên thâm mầu nhiệm. Sau khi nghiên cứu và thực hành đạo lý mà đức Phật đã dạy, tôi cảm thấy cuộc đời của mình gặt hái được rất nhiều an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống.
Hôm nay tôi viết sách này nhằm mục đích giúp cho các học sinh Trung học có một số hiểu biết về Phật học, hầu sau này có thể giúp ích cho bản thân, góp phần tuyên dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Viết tại Cao Hùng

Ngày 25-05-1971

Lâm Thế Mẫn

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển