Sách HT. Thích Chân Tính
Lời Tựa

Theo thông lệ, mỗi khi năm hết tết đến, các cơ quan, đoàn thể, công ty, xí nghiệp thường tổ chức lễ tổng kết để nhìn lại trong năm qua đã làm được gì, chưa làm được gì, rút ra những ưu khuyết điểm, và vạch kế hoạch, phương hướng để trong năm tới có thể phát triển tốt đẹp hơn. Là người Phật tử về chùa tu tập, chúng ta cũng nên kiểm điểm và quán xét lại sự tu học của mình trong năm qua đã đạt được những kết quả gì; ba nghiệp thân, khẩu, ý có thanh tịnh và tốt đẹp hay không? Từ đó, chúng ta mới thấy được mình đã tu học đến đâu và rút ra những bài học kinh nghiệm để giúp cho việc tu học của mình trong những năm tới được tốt hơn, tiến bộ hơn, thanh tịnh hơn và đạt được nhiều kết quả hơn.

Vì vậy, hôm nay, quý Phật tử nên lắng lòng để suy nghĩ, quán xét xem trong một năm qua mình tu học như thế nào? Cụ thể nhất là quán xét ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình xem ý có tham, sân, si; khẩu có nói dối, nói lời ác, nói lời đâm thọc, nói lời thêu dệt; và thân có sát sinh, trộm cắp, tà dâm hay không? Trong năm qua, thân, khẩu, ý của mình có giảm bớt những nghiệp ác và tăng trưởng những nghiệp thiện hay không? Công phu tu hành của mình có vững chắc và tiến bộ hay không?

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính
Lời Nhắn Nhủ
Lời Nhắn Nhủ
Thích Chân Tính