Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 16

Lá Thư Thứ 16

Đô Lương - Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính bạch thầy!

Con xin thay lời cho toàn gia đình cung kính cúi đầu đảnh lễ thầy. Kính chúc thầy vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, luôn là cây cao bóng cả che mát, dẫn dắt chúng sanh trên con đường tu đạo, hầu mong sớm được giải thoát. Thầy ơi! Được nhận những lời pháp nhũ và sách tấn của thầy, chúng con nỗ lực tu hành hơn, luôn nhất tâm niệm Phật, noi gương từ của thầy để học hạnh bình đẳng. Nay con đã thực hiện được lời phát nguyện ăn chay trường rồi thầy ạ! Lòng con thấy nhẹ nhàng vô cùng, kể cả trong công việc cũng vậy.

Trong chuyến du hoá cuối năm Tân Mão, thầy đến với gia đình con, chồng con hoan hỷ lắm. Lời khai thị của thầy, hôm nay gia đình con đã thực hiện được rồi! Đó là đã phát tâm đóng được bàn thờ đức Từ phụ, uy nghiêm, thanh tịnh. Con vô cùng mãn nguyện và hoan hỷ lại được thầy Tâm Thành trợ duyên thỉnh tượng đức Phật từ chùa Hoằng Pháp về an vị. Thật sự con muốn kính dâng duyên lành này lên cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường thầy, để tỏ lòng tri ân.

Kính bạch thầy, nói về hình thức bên ngoài, làm cái bàn thờ thì thật quá đơn giản, nhưng để chuyển hoá tâm, để trái tim nhà con thấm nhuần Phật pháp mới là vấn đề làm con hoan hỷ. Được như hôm nay, con tin chính thầy đã mang lại sự nhiệm mầu đó! Con thật sự thành tâm tri ân quý thầy, tri ân đức Từ phụ, cúi xin thầy tiếp tục trợ duyên lành chỉ dạy cho chúng con trên đường tu để nhanh đến bờ giải thoát.

Ngày chia tay thầy, con vô cùng xúc động, hoan hỷ, như được tiếp thêm sức mạnh từ năng lực tu hành của thầy. Ký ức khó quên này lắng đọng mãi trong con. Cảm giác hạnh phúc, tự tại, an lạc, thấy như cuộc đời này không uổng phí, có ý nghĩa hơn thầy ạ! Tuy xa thầy về khoảng cách địa lý, nhưng hình bóng thầy trong tâm tưởng chúng con lúc nào cũng đong đầy - hình ảnh của một vị chân tu đáng kính, rất gần gũi, đã hoàn toàn thoát tục. Thương chúng sanh, thầy đã ươm mầm tạo ra những vị minh sư đức rộng, tài cao như thầy Tâm Thành để hoá độ cho chúng con hôm nay. Con biết ơn thầy nhiều lắm! Đến khi nào con đủ duyên lành gặp lại được thầy nữa đây ạ? Bởi túc nghiệp từ tiền kiếp đang trói buộc chúng con vào công việc trần gian khó dứt này. Trong con đang nuôi mãi mong ước được vào tận nơi chánh điện chùa Hoằng Pháp để đảnh lễ chư Tổ, đảnh lễ thầy cho thoả lòng tri ân. Cúi xin chư Phật mười phương, long thần, hộ pháp gia hộ cho con. Hằng đêm, con cố tâm trì niệm, hồi hướng, mong nhận được sự trợ duyên của thầy.

Con kính thư!

Liên An

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An