Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 19

Lá Thư Thứ 19

 

Vì đạo cho nên gặp gỡ nhau

Hai bên ý hợp lại tâm đầu

Ngộ Chân không quản đường chân giáo

Hoằng Pháp vô biên thực pháp màu

Huấn chúng tu trì nghe diệu pháp

Phổ minh khuyến hoá ý cao sâu

Công lao thù thắng tay gây dựng

Chân Tính vinh sùng đức cao sâu.

Bùi Quang Dũng (21-07-1990)

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An