Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 20

Lá Thư Thứ 20

Đông Hà, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Nam mô A-di-đà Phật!

Kính chào thầy!

Thưa thầy, biết nói gì đây khi ở nơi xa xôi này, chúng Phật tử ai ai cũng rất nhớ thầy Chân Tính, nhớ chùa Hoằng Pháp. Mỗi lần đọc sách của thầy, mỗi lần được xem băng đĩa của thầy, của chùa gửi ra, ai nấy đều rất phấn khởi và sung sướng như cá gặp nước, như hạn gặp mưa. Mọi người ai cũng khen thầy có tấm lòng từ bi đại lượng, có tình thương cao cả, thương chúng sinh ở nơi xa xôi này thiếu thốn, khó khăn, không có sách để đọc, không có đĩa để xem. Nay Phật tử viết lá thư này gửi vào thăm thầy, thăm chùa và để báo cho thầy biết ở ngoài này ai ai cũng nhớ thầy nhiều lắm! Ai cũng ước ao gặp được thầy, được vào thăm chùa, nhưng biết làm sao? Xa quá! Mong thầy hoan hỷ cho các Phật tử. Ở nơi xa xôi này, được đọc sách, được xem đĩa giảng của thầy mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Khi con người ai cũng có tấm lòng từ bi hỷ xả, ai cũng có một tình thương cao cả, thì xã hội này lành mạnh biết bao nhiêu! Khi sống làm bao nhiêu điều có ý nghĩa tốt lành thì đã khỏi nợ nhau, nhưng có vay thì phải có trả, ở đây Phật tử đã nợ ân tình của thầy, của chùa Hoằng Pháp rất nhiều mà chưa làm gì để báo đáp được! Phật tử xấu hổ, Phật tử áy náy vô cùng! Mong thầy hoan hỷ!

Phương Thảo

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An