Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 24

Lá Thư Thứ 24

 

Quay Về

Con gặp thầy giữa biển đời dậy sóng

Khi bơ vơ giữa ngàn kiếp trầm luân

Thầy là thuyền với hào quang sáng chói

Đưa con về bến giác bỏ đời mê

Thầy dạy con cuộc đời là giấc mộng

Chỉ giả tạm trong một sát-na thôi

Và dòng đời là biển nghiệp mênh mông

Mà chúng sanh là những người lạc lối

Con nào hay cứ ngã mạn, u mê

Cứ tham luyến giữa muôn ngàn đau khổ

Gây tạo nghiệp suýt quên hẳn đường về

Và từ nay, con quyết nương tựa Phật

Bậc Chánh đẳng Chánh giác của chúng con

Thầy đại định, con xin nương oai lực

Lửa từ bi xin mãi sáng soi đường

Sen vẫn nở giữa bùn lầy thế tục

Con xin là một đoá của Như Lai.

Thích Nữ Trí Nghĩa

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An