Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 25

Lá Thư Thứ 25

 

Hoằng Pháp Hội Quán Xuân

Nguy nga cổ tự đại tùng lâm,

Chánh đạo quần mê xứ ức tầm

Sinh hoá diệu cơ tỉnh thế mộng

Sắc không huyền ký ngộ nhân tâm

Phồn thanh khởi nhiễu tu trì niệm

Tạp thái hà giao tĩnh định thầm

Vạn loại thiên sinh câu tịch mịch

Thiền chung triêu mộ hướng thanh âm.

Tạm dịch:

Phật đài cây toả bóng sân

Tín đồ mộ đạo xa gần khắp nơi

Hoá nhi thức tỉnh mộng đời

Sắc không giác ngộ lòng người trước sau

Tĩnh tâm chi quản ồn ào

Tu trì chớ ngại sắc màu phồn hoa

Muôn ngàn tiêu sáo lánh xa

Trong thanh vang tiếng chuông chùa sớm hôm.

Anh Trà

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An