Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 37

Lá Thư Thứ 37

 

Ánh Đạo

Đuốc tuệ huyền vi rọi bốn phương

Trần gian cõi tạm cảnh vô thường

Lợi danh ham bã mòn công đức

Phú quý mê mùi xót nắm xương,

Hoàn cải tâm lành trừ nghiệp chướng

Nương theo ý thiện diệt tai ương

Tiếng chuông cảnh tỉnh vang trần thế

Hoằng Pháp khai tâm rạng bước đường.

Nguyễn Văn Khuyến

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An