Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 39

Lá Thư Thứ 39

 

Nhớ Hoằng Pháp

Nhớ sao Hoằng Pháp thân yêu

Mỗi sáng niệm Phật, mỗi chiều tụng kinh

Đi chùa ai cũng tươi xinh

Vị tha, độ lượng, chân tình, bao dung

Nhớ từng cành liễu, cội tùng

Nhớ tượng Bồ-tát tôn dung từ hoà

Nhớ tượng Bổn sư Thích-ca

Miệng cười nhân ái, hiền hoà mắt trao

Xa chùa lòng thấy nao nao

Nhớ thầy, nhớ bạn biết bao nhiêu tình

Nhớ Sư phụ, suốt đời mình

Hoằng dương chánh pháp, đăng trình muôn nơi

Chưa giây phút được nghỉ ngơi

Miệng luôn vẫn nở nụ cười rất tươi

Cầu Phật gia hộ cho Người

Tu hành đắc quả giúp đời độ sanh

Con đi đầu núi cuối ghềnh

Hoằng Pháp vẫn mãi đậm tình trong con.

Tịnh Hiệp

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An