Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 41

Lá Thư Thứ 41

 

Kính bạch Thượng toạ trụ trì! Chư Tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể quý Phật tử chùa Hoằng Pháp.

Thưa thầy, đã sắp hết năm Tân Mão, chỉ còn nửa tháng nữa là năm Nhâm Thìn lại tới! Con vội viết vài dòng thay nén tâm hương dâng lên ba ngôi báu. Con không biết nói sao, con chỉ biết tạ ơn thầy. Con cầu chúc Tam bảo gia hộ cho quý thầy vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức để dìu dắt chúng con qua bến mê và xoá tan đi màn vô minh đen tối.

Thầy ơi! Đối với con, dẫu chùa Hoằng Pháp có xa mấy cũng rất gần, rất thân thương! Dẫu, con chưa có duyên đặt chân tới một lần! Trong tâm thức của mình, con biết chùa Hoằng Pháp chính là nơi đã đưa con đến với Phật pháp, đã để lại trong con những dư âm về Phật pháp. Cũng từ đó, con mới hiểu cuộc đời này hoàn toàn giả tạm không thật, vô thường, vô ngã. Con nguyện quay về với chính bản thân để thường xuyên quán chiếu lại thân, khẩu, ý của mình. Tuy con không còn cả cha lẫn mẹ, nhưng hằng ngày tu tập theo chánh pháp con vẫn luôn cảm ơn hai đấng sinh thành đã cho con thân tướng này, để rồi hôm nay đây, con có được duyên lành gặp Phật pháp, gặp quý thầy giảng giải giáo lý của Phật.

Kính bạch thầy! Hằng ngày con niệm Phật, nghe thầy giảng và con viết pháp của Phật. Con càng viết, càng thấy Phật pháp mênh mông không có giới hạn. Công việc nghe viết này tuy là việc thầm lặng nhưng khiến tâm con không điên đảo như trước nữa, giúp con tĩnh tâm hồi nào không hay! Năm nay con đã gần 70 tuổi, căn cơ của con thấp, nghiệp của con nặng dày, nên con phải thường sám hối. Thầy ơi! Trên trang giấy này con không thể viết hết những lời biết ơn quý thầy thế nào cho đầy đủ. Con chỉ biết thành tâm xin quỳ xuống đảnh lễ thầy với lòng tôn kính thầy như là đức Phật vậy!

Cuối cùng con xin cảm tạ ơn công đức cao vời của thầy dành cho chúng con.

Vì con đau bệnh phải đi nằm viện nên con tranh thủ viết để gửi vào trong này vài câu thơ cúng dường Phật - Pháp - Tăng:

Nhớ Thầy

Nhớ thầy con mở băng ra

Như là con thấy: Thầy là vị tiên!

Nhìn thầy thấy cả đạo hiền

Thấy thầy thấy cả niềm tin đong đầy

Hành trang cõi Phật hôm nay

Là Tín Hạnh Nguyện mỗi ngày nhiếp tâm

Hồng danh sáu chữ chuyên cần

Diệt tan cộng nghiệp cho thân rạng ngời

Thầy là sứ giả Như Lai

Thầy là cầu nối tương lai Di-đà

Chúng sanh nơi cõi Ta-bà

Vô minh chìm đắm mãi là khổ đau

Nghe câu niệm Phật nhiệm màu

Tỉnh thức ba nghiệp, nguyện cầu Tây Phương

Nhờ thầy đốt đuốc soi đường

Cho con ánh sáng tình thương muôn loài

Dù cho chướng ngại bên người

Lòng con đã quyết hành lời thầy ban!

Một lần nữa con chúc quý thầy sang năm mới Nhâm Thìn sống lâu như Ngài trưởng lão Da-sá thời đức Phật. Là cây Bồ-đề đại thụ che chở, toả bóng mát cho chúng con trong thế giới nhà lửa này. Cho chúng con nương tựa vào ba ngôi báu cho đời bớt khổ.

Hiệu Diệu Tân

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An