Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 46

Lá Thư Thứ 46

 

Tâm Và Ý

Ngày ra thất con cúi đầu từ tạ

Một lạy này xin đền trả nghĩa ân sư

Cho chúng con bằng cả tấm lòng từ

Ôi! Cao quý thật trên đời khó kiếm!

Vì lẽ ấy, nên con lo thúc liễm

Sáu căn mình cho im gió thuận một chiều

Nhưng khó thay anh ý biết bao nhiêu

Cứ nhảy nhót đánh liều ra năm cửa

Tâm bảo rằng mình vào đây tu sửa

Cơm mỗi ngày hai bữa có thiếu đâu

Cớ sao em cứ rong ruổi tìm cầu

Lôi thôi sẽ đoạ sâu vào đồ ngục

Nên nhớ rằng mình đã nguyện cấm túc

Phải tu sao giống Phật mới là ngoan

Vậy chúng ta đồng tận lực lo toan

Mau mau bước xuống thuyền từ Bát nhã

Ý bảo rằng hãy từ từ thôi nhá

Chớ có đâu ngồi chết cả tay chân

Sự thật ra em đâu có ngại ngần

Nhưng khổ nỗi khắp châu thân mệt rũ

Biết là huyễn em không hề có tiếc

Đã vào đây như từ biệt cả người thân

Chỉ một mình quạnh vắng có không chăng?

Rủi đau ốm ai gần mà hay biết

Tâm khẽ cười, sao em lo lắm việc

Cố nhất tâm mải miết hạ thủ đi

Có chư Thiên long Bát bộ hộ trì

Ngày đêm vẫn không ly người chánh niệm

Khá định tĩnh tinh thần lo kiểm điểm

Trở về nguồn để kiếm chủ nhân ông

Bỏ bớt đi những hành lý lòng thòng

Cho nhẹ gánh thong dong lên tới đỉnh

Hãy tập trung chớ đừng lo toan tính

Nếu lo hoài ắt dính mãi không thôi

Ráng ráng lên hỡi cùng tử em ơi!

Đồng phát nguyện để về ngôi thượng phẩm

Rồi nơi đây dù đường xa muôn dặm

Nghĩa thầy trò ghi đậm ở tâm con

Dù mai đây khoá Phật thất chẳng còn

Nơi nào đó lòng con không quên được

Một đạo tràng trợ trưởng con tiến bước

Tăng thượng duyên bằng mực thước luật nghi

Đã vạch đường chỉ rõ một lối đi

Bằng phương pháp niệm Phật A-di-đà

Ôi! Mãi dài dòng chánh niệm con lạc mất

Xin kính chào các bậc Lưỡng Túc Tôn

Bảo vệ cho Phật pháp được trường tồn!

Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An