Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 50

Lá Thư Thứ 50

 

Kính bạch thầy!

Con tên: Thông Minh Thuỷ, sinh năm 1947, gốc người Chăm Bình Thuận. Con sinh trưởng trong một gia đình bần nông. Về ấn tượng cá nhân thì không có gì đáng nói, mà chỉ muốn cho đạo Phật người Chăm sống lại. Vì hiện tại nghi thức của Bà-la-môn cộng với Hồi giáo lai tạp vào người Chăm rất sớm. Nói chung là nằm trong 2 vấn đề:

1. Vệ sinh thường thức.

2. Nghi lễ phúng tụng.

Nhưng so với năm giới của nhà Phật không vô được giới nào thì hỏi làm sao luận được: Sao là đúng, sao là sai, sao là bị đoạ, sao được siêu thoát? Vậy con ngưỡng bạch thầy trụ trì cùng chư vị tôn đức chùa Hoằng Pháp có cách tham mưu với Giáo hội từ Trung ương đến địa phương cũng như chính quyền các cấp lên kế hoạch phúng rải mưa pháp cho dân tộc Chăm.

Dân số Chăm tại đây nằm trong 3 xã:

1. Làng Chăm thị trấn Ma Lâm.

2. Làng Chăm xã Hàm Phú.

3. Làng Chăm xã Hàm Trí.

- Làng Chăm thị trấn Ma Lâm và xã Hàm Phú thuộc Bà-la-môn.

- Làng Chăm xã Hàm Trí thuộc Hồi giáo (hướng đến ở đây đang có điểm thuận lợi).

Nhà nước sẽ xây dựng làng Tân Sinh chung tại vùng đất nằm trong Nghị quyết 04, cách 20km về hướng Tây thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Con hy vọng quý thầy xây dựng một đạo tràng tại đây do chư Tôn đức chùa Hoằng Pháp trụ trì để duy trì ánh sáng Phật pháp tại vùng này. Mong thầy trụ trì Hoằng Pháp phân một hay hai vị Tăng về trụ trì, kèm theo một hay hai người Chăm bán xuất gia hoặc xuất gia làm công quả cho đạo tràng. Theo con nhận xét, có lẽ kế hoạch này phải đủ điều kiện “mưa dầm thấm lâu” mới mong làm sống lại hạt giống Bồ-đề của người Chăm đã bị chìm lắng dưới tư tưởng ngoại lai Bà-la-môn cộng với Hồi giáo từ hằng sa thế kỷ về trước.

Kính ngưỡng mong thầy trụ trì, chư Tôn đức, ban hộ niệm và đạo tràng chùa Hoằng Pháp từ bi tạo mọi điều kiện cho Bồ-đề trong lòng người Chăm chúng con sống dậy.

Thông Minh Thuỷ

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An