Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 51

Lá Thư Thứ 51

 

Trong mơ lòng vẫn từ bi

Chúng sanh cõi đó khác gì cõi đây

Trong mơ nghiệp thức sâu dày

Gặp người vô thuỷ luân hồi ngàn xưa

A-di-đà Phật sớm trưa

Cứu người cõi mộng ngày xưa an bình

Phật pháp là chiếc cầu xinh

Rước người mơ vọng trầm mình bấy lâu

Hôm nay tỉnh ngộ bến sâu

Lòng thong dong niệm mỗi câu Di-đà

A-di-đà Phật là cha

A-di-đà Phật là nhà chúng sanh

A-di-đà Phật chuyên hành

Nhất tâm phát nguyện vãng sanh liên đài...

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An