Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 52

Lá Thư Thứ 52

 

Kính Ân Thầy

Bảy mươi tuổi đã được qua

Trường đời sự nghiệp gần xa đã từng

Bính Tuất niên được đón thầy

Con tuy hướng thiện còn đầy vấp mê

Thức tâm thầy chỉ đường đi

Chân tâm thị Phật, hành trì Phật tâm

Tu thành, hành đắc thầy mong

Thầy cho gia đạo sống trong lục hoà

Trước là tự độ cho ta

Đồng cho gia quyến gần xa thân bằng

Nhân duyên Phật tử chùa làng

Quán tâm tự tại, nguyện mang lòng từ

Bấy lâu lễ lạy u mờ

Thầy cho sáng tỏ chân tơ đạo màu

Đạo sơ nguyện đạo cao sâu

Lạc an chánh niệm nhất câu Di-đà

Hành sao tìm lại tâm ta

Thầy cho băng sách Thích-ca con hành

Phật ban pháp thầy viên thành

Quả công Phật sự thầy dành muôn nơi

Đạo tràng ngời sáng bấy nay

Thiện duyên Nam Bắc Đông Tây ân thầy

Dấu chân thầy đến nơi này

Cho bao thế hệ tháng ngày tâm khai

Pháp môn thầy gửi nơi đây

Nguyện hành trì, kính ân thầy truyền trao.

Phùng Khắc Sương

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An