Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 54

Lá Thư Thứ 54

 

Tâm Hoa Kính Khấn

Thượng toạ hôm nay giảng đạo thiền

Thiện nam tín nữ kính hoa liên

Hồn thơ đệ tử dâng đôi vận

Cõi tỉnh đài nguyên ngát khắp miền

Cội đức lưu tồn Sư thoát tục

Tình thâm miên viễn dạ hoàn nguyên

Tâm hoa kính khấn mười phương Phật

Khấn đức Di-đà tế độ duyên.

Thái Nhơn

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An