Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 57

Lá Thư Thứ 57

 

Ngọc Lan Hương

Ngọc lan trắng muốt trắng ngần

Ngọc lan thơm nức khi gần khi xa

Ngọc lan nơi cõi Ta-bà

Đêm nay dưới ánh trăng ngà toả hương

Hương lan thắm vị thiền môn

Hương lan thanh khiết tâm hồn chơn như

Ngày nào lan cũng hiền từ

Nghiêng mình nép bóng riêng tư bên cành

Ta yêu bóng ngọc lá xanh

Nâng niu cung kính hái dâng Phật bà

Để hương lan toả gần xa

Cùng hương trầm quyện khắp toà linh thiêng

Đêm nay dưới ánh trăng thiền

Ngọc lan bừng nở đêm thiêng ngạt ngào

Đêm nay tâm cảnh thanh tao

Đêm nay đêm của cõi vào chân như

Đêm nay hương toả thành thơ

Ngọc lan trắng muốt chẳng chờ đợi ai

Bởi nơi đây chốn điện đài

Ngọc lan niệm Phật hầu Ngài vãng sanh.

Nhất Tâm

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An