Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 59

Lá Thư Thứ 59

 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Chúng con thay mặt bổn tự, ban tái thiết chùa Thanh Sơn, làng Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xin thành kính nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức chùa Hoằng Pháp: “Pháp thể khinh an, pháp thân thường trụ, phước trí trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu”, để dẫn dắt giới Phật tử nói chung, chúng con nói riêng trên bước đường tu học và hộ trì chúng con xây dựng lại ngôi chùa sớm hoàn thành. Kính chúc các Phật tử chùa Hoằng Pháp vạn sự an lành, sở nguyện như ý.

Kính bạch chư Tôn thiền đức!

Chúng con vô cùng cảm kích xúc động được đón nhận tình thương cao quý của chư tôn thiền đức chùa Hoằng Pháp. Tuy ở nơi rất xa xôi nhưng quý thầy đã thương tưởng đến làng quê nghèo khó bị chiến tranh tàn phá nặng nề của chúng con, hỗ trợ cho chúng con 5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn) để xây dựng ngôi chùa còn dang dở. Ngày 26 tháng 12 năm Canh Dần chúng con đã nhận đủ tiền. Năm mới này, chúng con gặp thêm duyên lành phước lớn, Thượng toạ hỗ trợ cho chúng con một hộp đĩa VCD những bài pháp vàng ngọc của Thượng toạ và chư Tôn đức Tăng, chúng con đã sang ra cho đạo hữu tu học.

Kính bạch Thượng toạ! Tiền bạc là phương tiện xây chùa, đúc tượng, đúc chuông, cứu đói trong lúc nghèo khó, là phương tiện trợ duyên, trợ lực cho việc tu học. Chúng con biết rằng, chỉ có thực hiện theo giáo pháp của Ngài mới đưa con người đến an vui, giải thoát hoàn toàn.

Nay quê hương chúng con được Thượng toạ thương tưởng hỗ trợ cho cả hai phương tiện. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Thượng toạ, chư Tôn đức Tăng. Sau đây cho phép chúng con tác bạch lên Thượng toạ cùng chư tôn thiền đức vài nét sơ lược từ ngày xây dựng ngôi chùa đến nay, chúng con vô cùng vui mừng, đạo hữu mỗi ngày mỗi đông và có sự tiến tu. Ngoài các buổi học thường lệ, mỗi tháng đạo hữu xin tu thêm một khoá tu niệm Phật. Nay chúng con gặp duyên lành được sư cô Hạnh Viên trụ trì chùa Nại Cửu hỗ trợ, hướng dẫn cho một khoá tu niệm Phật vào ngày 20 hằng tháng.

Nỗi lo âu của chúng con hiện nay là việc xây dựng lại ngôi chùa chưa hoàn thành, cửa ngõ chưa có nên nơi tôn thờ Tam bảo cũng thiếu trang nghiêm, ảnh hưởng đến sự tu học, nhất là khi mưa to gió lớn không thể tu học được. Chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu xin Thượng toạ từ bi hoan hỷ khi nào đi công tác Quảng Trị ghé vào thăm chùa chúng con, ban cho chúng con một thời pháp và xin Thượng toạ hỗ trợ cho chúng con một số băng đĩa của những khoá tu sắp đến, để cho đạo hữu chúng con có điều kiện tu học tốt hơn.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Thượng toạ, chư Tôn đức Tăng.

Tâm Phước

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An