Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 63

Lá Thư Thứ 63

 

Hoằng Pháp

Rạng ánh trời Nam khởi sắc vàng

Rộng ban ơn cứu bốn phương trần

Danh thơm chốn tổ xưa Hoằng Pháp

Tiếng tốt Tăng hiền tiếp mở mang

Đạo đức bao đời chơn lý tỏ

Hồng ân muôn thuở pháp âm vang

Thiền gia mở rộng đường siêu thoát

Độ chúng nương về giác ngạn sang.

Hoằng Pháp danh lam tiếp nối truyền!

Bắc Nam chung hợp tạo nhân duyên

Khai thông đạo đức công hoằng hoá

Mở ngõ thiền ca thoả ước nguyền

Độ chúng sơ sinh tăng phước huệ

Đưa người lỡ vận vững căn nguyên

Thắp lên đuốc tuệ trong màn tối

Rạng ánh minh quang chánh giáo truyền.

Sa-môn Thiên Minh Giác Chúng

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An