Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 64

Lá Thư Thứ 64

 

Cảm Tu Phật Thất Khoá 60

Đêm đã qua, trời chưa vội sáng

Hồi chuông ngân giục bạn đồng tu

Cùng lên chánh điện công phu

Lắng lòng thanh tịnh cho dù phong ba

Bao năm trôi, đạo nhà vẹn giữ

Giờ tuổi cao, lo chữ đạo tâm

Sáng ăn lót dạ cùng mâm

Vào nghe thuyết pháp, tu tâm hằng ngày

Lời thầy dạy nẻo ngay Chánh giác

Sớm hồi quy để đạt phước duyên

Mỗi ngày một pháp giảng truyền

Công phu bốn lượt, một phiên tịnh toạ

Cơm ba bữa chan hoà đạm bạc

Ăn vừa no, an lạc thân tu

Đêm nằm lòng nhẹ phiêu du

Mơ về Tịnh độ thiên thu an lành

Đoá sen nở hãy nhanh diệt khổ

Nhẹ bước chân tịnh độ an ngồi

Không lo đường phải nổi trôi

Không phiền, không sợ, không lời vô minh

Chùa Hoằng Pháp độ sinh cứu chúng

Cũng là nơi gửi gắm tâm tình

Bao người cuộc sống linh đinh

Nhờ sư Chân Tính tuệ minh dắt dìu

Nương cửa Phật sớm chiều chuông mõ

Tu nhất tâm, quyết bỏ mê lầm

Nhờ ơn Tam bảo soi tâm

Thất tình, lục dục hết đâm nẩy chồi

Lòng cũng hết bồi hồi, lo sợ

Nghiệp căn xưa, món nợ trả vay

Theo thầy con gặp duyên may

Quyết lòng tu tập phủi tay luy phiền.

Kim Trần

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An