Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 79

Lá Thư Thứ 79

 

Ảnh Hiện Từ Bi

Bằng tất cả tấm lòng người con Phật

Tâm kính thành cao ngất cõi trời mây

Ngàn đoá hoa hương ngát toả quanh đây

Nguyện dâng hiến bên toà sen Bồ Tát

Quán Âm hiện chứng lòng con khao khát

Giữa cõi đời dào dạt sóng trùng khơi

Ngàn chúng sinh còn lặn hụp chơi vơi

Nhờ ánh sáng từ bi hằng tế độ

Chùa Hoằng Pháp hôm nay duyên tao ngộ

Cùng một lòng diệt khổ cứu trần gian

Góp bàn tay vun đắp mở đạo tràng

Theo hạnh nguyện đức Ngài ban vô uý

Chúng con học, tập lần gương bố thí

Khối đá kia bỗng chốc hiện từ bi

Nhờ bàn tay huyền diệu khéo lạ kỳ

Duyên kết hựu tấm lòng nơi tâm hảo

Từ đất đa, cỏ cây, cùng phước báo

Cảnh diệu huyền trước mắt độ quần mê

Chúng sanh ơi, ta đã biết đường về

Kìa cam lộ pháp màu Ngài thị hiện.

Ngày rằm tháng 10 năm Kỷ Mão

Sa-môn Thiên Minh Giác Chúng

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An