Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 83

Lá Thư Thứ 83

 

Suy Tư

Thầy bước nhẹ trên con đường giải thoát,

Nhưng sao lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng

Cội Bồ-đề thầy tĩnh toạ uy nghiêm,

“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

Hiến thân mình cho Pháp nhẫn vô sanh,

Bước chân thầy đi khắp nẻo quần sanh,

Anh đào nở như “Đường xưa mây trắng”

Như cùng thầy vượt tiếng sóng thời gian.

Cõi Ta-bà xây dựng Tịnh độ an,

Cho dân chúng khắp nơi về tu tập,

Chuyển tâm mình bất biến với thế gian.

Nguyện cho thầy sức khoẻ mãi bình an,

Dẫn chúng con đến bến bờ giải thoát.

Phật tử 755 (18-12-2013)

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An