Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 85

Lá Thư Thứ 85

 

Tứ bề thanh tịnh dáng chiều hôm

Phật tổ tham thiền tịnh toạ tôn

Rạng ngời bóng tháp hương lồng gió

Cảnh đẹp nên thơ chẳng muốn về

Hãy để cho lòng thanh thoát nhẹ

Chuông chiều ngân, cảnh tỉnh hồn mê

Mỗi niệm cho đời tiêu nghiệp chướng

Bồ-đề kết quả được sum suê.

Diệu Thanh

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An