Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 88

Lá Thư Thứ 88

 

Hoa Đăng Đêm Di-đà

Đêm nay vía đức Di-đà

Mà con cảm thấy như hoa trong lòng!

Sân chùa Hoằng Pháp sáng trong,

Đèn hoa ánh nến đang mong Ngài về.

Thầy đang ươm giống Bồ-đề,

Mỗi năm ba khoá con về rất đông.

Dù xa xa mấy ngàn trùng,

Nhưng con vẫn cảm thấy không sá gì.

Con tu Phật thất mỗi kỳ,

Tâm hồn con lớn lên vì có cha

Bây giờ con đã có nhà,

Có nơi bến đỗ đó là Tây Phương.

Có thầy hôm sớm dẫn đường,

Hồng danh sáu chữ con thường khắc ghi.

Khi nằm ngồi, lúc đứng đi,

Tâm tâm niệm niệm đợi khi vô thường.

Di-đà đứng đợi Tây phương,

Chăm tu tinh tấn khẩn trương con về.

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An