Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 91

Lá Thư Thứ 91

 

Ngược Gió Hương Trầm

Gom tất cả tinh hoa trên đất Việt

Già lam Hoằng Pháp ngất trời bốn phương

Đạo từ bi theo Thế Tôn nối gót

Cứu thế gian vượt thoát cảnh mê lầm

Độ già dưỡng trẻ khỏi đường trầm luân

Lòng ngưỡng mộ con không cầm được lệ

Rày đó mai đây chẳng nệ nắng mưa

Dõi mắt đưa duyên chân Thầy từng bước

Nặng tâm con thương xót trước hình hài

Đàn con dại quậy tưng Thầy càng khổ

Phật hằng độ hứng che Thầy an mạnh

Chạnh lòng con tim sâu vào tận đáy

Thế gian ơi sao mãi có một người

Năm mươi sáu năm dầm thân bụi mộng

Chữ vô minh chôn lấp chốn hồng trần

Qua bao lần nghiền ngẫm kiếp phù vân

Con quyết niệm Di-đà tâm triệt ngộ

Thầy siêu việt độ sơn hà biển khổ

Tuổi trẻ trùng tu đạo đức lạc loài

Con tìm hoài đấng cứu hộ trần ai

Vớt đàn trẻ ra ngay đời bạc phước

Thầy xuất thế như nắng hạn gặp nước

Xã hội đầy băng hoại chẳng ai màng

Gióng tiếng chuông Thầy chỉnh đạo trần gian

Tay Thầy chống vươn chèo kiệt tác

Thuyền Pháp luân hạnh Bồ Tát hiện tiền

Gom tất cả hương hoa trong trời Việt

Không hương nào bằng hương lòng Sư phụ.

Kính tặng sinh nhật Sư phụ Thích Chân Tính!

Kính chúc Sư phụ một mùa xuân miên viễn trong mỗi mùa sinh nhật.

Silence Sky

 

You’re the shining sun in my heart,

Also my gardener who makes my soul blossom

Words are limited and unspeakable

It can’t express more than I can say

So, it’s better to listen the silence

But every morning the dawn rises

I remember something very important

It’s better to give than to receive

Because in my secret sky no one can touch

You’re always make it burning...

Phan Trước My (2013)

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An