Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 95

Lá Thư Thứ 95

 

Công Đức Hoằng Dương

Bạch Đại đức! Tôi chưa là Phật tử,

Nhưng nghe qua đĩa giảng pháp của thầy,

Tôi thấy mình chợt tỉnh giấc mê say,

Và thông suốt thế nào thân tứ đại,

Thì ra khổ do: thân, khẩu, ý,

Tạo nghiệp duyên nên nhân quả rõ ràng,

Mãi trầm luân trong giả tạo trần gian,

Nên quên mất “kho tàng người cùng tử”!

Hiểu Phật pháp, tôi quyết lìa nghiệp dữ,

Nguyện kiếp này lo sám hối, tu tâm,

Niệm Di-đà, mong ở kiếp lai sinh,

Phật tiếp độ tôi về bên chín phẩm.

Giờ là lúc tôi không còn vướng bận,

Khổ đau kia như giấc mộng qua rồi,

An lạc này, thầy dẫn lối cho tôi,

Công đức đó xin Phật từ gia hộ!

Đĩa quý thầy làm chúng sanh giác ngộ,

Sáng kiến này đưa Phật pháp hoằng dương,

“Hoằng Pháp” ơi! Nơi nở rộ tình thương,

Tôi mong lắm duyên lành xui gặp gỡ!

Nam mô A-di-dà Phật!

Chung Thị Kim Dung

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An