Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 100

Lá Thư Thứ 100

 

Giải Thoát

Chưa muộn cho đời một kiếp tu

Đam mê dày đặc khói sương mù

Tâm khai trí giải phong trần rạng

Đạo Phật đức bồi nghiệp chủng tu

Sáng sáng tham thiền trôi vọng động

Chiều chiều quán niệm cõi nhàn du

Mặc đời mải miết bao dòng chảy

Giải thoát ưu phiền đẹp lắm ru.

Thu Phong

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An