Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 102

Lá Thư Thứ 102

 

Kính dâng thầy Thượng toạ Thích Chân Tính - Trụ trì chùa Hoằng Pháp, nhân ngày giỗ tổ lần thứ 11 - Lễ khai chuông - Lễ khánh thành tượng đài Quán Âm Bồ-tát, ngày 16-10 Kỷ Mão, nhằm ngày 23-11-1999.

Ngàn hoa hương thắm kết liên hoa

Hàng vạn tim yêu rực sáng loà

Buông cánh từ bi trời rạng rỡ

Lay cành bác ái đất hiền hoà

Hoa Nghiêm thị hiện tâm Chân Tính

Bồ-tát chung thanh pháp vị tha

Toả ánh hào quang hằng cứu thế

Độ sanh thoát khổ cõi Ta-bà.

Sa-môn Thích Giác Phương

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An