Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 104

Lá Thư Thứ 104

 

Ươm Mầm

Phước duyên này lại đủ đầy,

Trở về Hoằng Pháp dự ngày vía Cha.

Từ bi đức Phật Di-đà,

Bốn tám đại nguyện thiết tha độ đời.

Ta-bà - nhân thế chơi vơi,

Thị hiện Bồ-tát giúp người tiến tu.

Thầy Chân Tính dạy ta tu

Bao nhiêu công đức - ơn Người cưu mang

Bảy ngày Tịnh độ nghiêm trang,

Dâng lên chư Phật mười phương cúng dường.

Ra về mọi việc tỏ tường,

Di-đà Từ phụ dẫn đường về Tây...

Sư phụ Chân Tính hôm nay,

Noi gương Bồ-tát dày công đắp bồi.

Nhân tài trí thức giúp đời,

“Ươm mầm trí tuệ” rạng ngời ánh dương.

Mai sau thầy có lên đường,

Trở về Phật quốc để gương cho đời

Gương người tu - trí tuyệt vời

Tâm thầy rộng lớn ở đời hiếm thay

Trở về Hoằng Pháp hôm nay,

Nguyện cầu Tam Thế chứng minh tâm thành

Nguyện cho Phật pháp thịnh hành,

Lưu danh Bồ-tát chân truyền thế gian.

A-di-đà Phật.

Phật tử thẻ số 755

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An