Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 109

Lá Thư Thứ 109

 

Tìm Cầu Hạnh Phúc

 (cảm tác khi được nghe thầy giảng về đề tài:

“Tìm cầu hạnh phúc”)

Tìm cầu hạnh phúc đó đây

Nào ngờ hạnh phúc ở ngay lòng mình

Không Hạnh thì Phúc không sinh

Hạnh nhiều Phúc lớn tâm mình tạo ra.

Trăm năm trong cõi người ta

Khái niệm hạnh phúc quả là khác nhau

Chỉ cần thoả mãn nhu cầu

Cho là hạnh phúc, Hạnh đâu chẳng cần!

Thoả mãn ngũ dục, lục trần

Là thứ hạnh phúc mất dần lương tâm

Qua được những lúc khó khăn

Được làm điều thiện, thấy lòng sướng vui

Hạnh phúc chia ngọt sẻ bùi

Đó là hạnh phúc mọi người tin yêu.

Hạnh phúc có Phúc, Hạnh nhiều

Đó là Buông Xả như diều nhẹ bay

Để tâm yên tịnh đêm ngày

Vô thường, vô ngã đắng cay giã từ.

Xuân Ất Dậu

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An