Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 110

Lá Thư Thứ 110

 

Ngày 19 tháng 05 năm 2014

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính gởi thầy Thượng toạ Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp.

Con tên Trần Phước Đạt 23 tuổi, Pháp danh Đức Huy đã đi dự Khoá tu Phật thất được hai kỳ 74 và 76, con cảm nhận được sự vi diệu và tuyệt vời từ những khoá tu này, đã làm thay đổi cách suy nghĩ và hành động của con, làm con trở nên một con người hoàn hảo và tuyệt vời hơn! Hằng ngày, con tu tập đều hồi hướng công đức cho Phật giáo của chúng ta được tuyên truyền rộng rãi khắp nơi thế giới, để mọi người đều cảm nhận được sự vi diệu và tuyệt vời của Phật giáo. Con vô cùng hoan hỷ vì trong Khoá tu Phật thất kỳ 76 các thầy có nói chùa Hoằng Pháp xây chi nhánh vậy là công đức của con được linh ứng phần nào. Nay con phát tâm cúng dường 1.000.000 VNĐ để xây chi nhánh chùa Hoằng Pháp. Tuy không là bao nhiêu, nhưng đối với con là sinh viên nên số tiền đó con phải dành dụm, mong thầy nhận cho con để con hoàn thành được hạnh nguyện của mình và mong thầy từ bi, hoan hỷ cầu nguyện với cha A-di-đà cho con học thật tốt, ra trường có việc làm tốt và ổn định để con có tiền chân chánh. Nếu được như ý muốn, con nguyện theo hộ trì chùa Hoằng Pháp trực tiếp và gián tiếp thường xuyên hơn.

Nam mô A-di-đà Phật!

Trần Phước Đạt

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An