Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 111

Lá Thư Thứ 111

 

Chánh Niệm Là Niệm Phật

Thầy khuyên bớt chuyện thị phi

Thêm câu niệm Phật còn gì vui hơn

Thị phi là chuyện bên đường

Hơn, thua, phải, quấy nó thường theo ta

Đứng ngồi chụm bảy chụm ba

Không nói Phật pháp là ma dẫn đường

Càng vui càng đốt thời gian

Có đâu lợi lạc cho mình cho ai

Nhiều khi còn gây hoạ tai

Cũng vì tâm miệng chẳng hay giữ gìn

Người tu giới đức thuần thành

Nghe qua là biết phân minh rõ ràng

Tìm phương chuyển hoá bạn mình

Hãy cho nhân tịnh quả lành an vui

Mỗi ngày xoay lại tự ghi

Ta thương ai? Giúp được gì cho ai?

Mới mong phước huệ đủ đầy

Tự nhiên đạo lực sẵn ngay nơi mình

Vì người lo việc tử sinh

Lật sang trang mới thanh bình an vui.

Diệu Nhãn

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An