Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 114

Lá Thư Thứ 114

 

Kính bạch thầy!

Trước khi đến đây, con là một bệnh nhân ung thư giai đoạn hai, sự sống rất mong manh, cái chết đang từng bước tiến gần. Trong sự tuyệt vọng đó, con chỉ biết cầu nguyện đức Phật từ bi cứu giúp để con được tu tập và hoàn thành sở nguyện. Thế rồi, sự nhiệm mầu đã đến, con được một người bạn già trao cho một số sách, đĩa của chùa Hoằng Pháp, rồi con đến chùa tu học (năm 2003) cho đến nay. Khoá tu nào con cũng nghĩ: “Khoá tới không biết mình có còn sống để đi nữa không?” Và con đã viết thật nhiều bài thơ nói lên tâm trạng khắc khoải đó. Con mong sau khi mình chết, các bạn, quý thầy sẽ còn nhớ đến mình.

Thầy ơi! Đấy chỉ là những lời than thân trách phận, những ý niệm ban đầu khi tiếp xúc với Phật pháp, nó như cung đàn ngẫu hứng rung lên trong đau khổ. Con gửi đến thầy, đến các bạn đồng tu, xem như là di vật cuối cùng của kẻ sắp đi xa.

Con nguyện nơi xa đó, có đức Phật A-di-đà đang chờ con.

Liên Trinh

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An