Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 126

Lá Thư Thứ 126

 

Chùa Hoằng Pháp

- Nơi Hoằng Dương Chánh Pháp

Chùa Hoằng Pháp, nơi hoằng dương chánh pháp

Hoằng pháp âm vi diệu của Phật đà

Pháp nhiệm màu ngọt mát tựa mật hoa

Nơi chân lý là nơi chân tâm ngự

Hoằng chánh pháp bằng tâm vô tư lự

Dương gian này còn lắm kẻ u mê

Chánh hay tà không định được hướng về

Pháp âm Phật chính là nguồn Phật dược

Là phương thuốc trị vô minh, chấp trước

Tuệ chưa khai uống Phật dược sẽ khai

Đăng quang minh theo đó phát quang ngay

Soi sáng lại miền chân tâm, chân trí

Sáng soi tận khắp con đường chân lý

Nẻo luân hồi vượt thoát, đoạn tử sanh

Vô minh nên uống Phật dược bệnh lành

Minh tâm sẽ liễu thông toàn giáo lý.

LSV

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An