Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 129

Lá Thư Thứ 129

 

Trăng

Nước trong trăng soi bóng

Sóng gợn ánh trăng tan

Tuy vậy nhưng chẳng mất

Chẳng trăng xưa và nay

Hay về sau mãi mãi

Vẫn không hề đổi thay

Vạn vật vốn như vầy!

Trăng trên và trăng dưới

Trăng thật và trăng giả

Trăng tròn hay trăng khuyết

Có nhau chẳng thể rời

Người thì vốn không hai

Người thì vốn không một

Người ngu thấy một, hai

Trăng nơi đây còn mất

Nơi ấy chẳng đổi dời

Dù mây mờ che khuất

Vẫn chẳng mất dáng xưa

Chỉ là năng biến hiện

Mê mờ tướng nhiều thay.

Nay nhìn trăng tỏ ngộ

Chân trời rộng thênh thang

Trăng tròn đầy pháp giới

Tròn đầy trong lòng ta

Ta lặng yên bờ suối

Trở về với trăng xưa. 

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An