Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 133

Lá Thư Thứ 133

 

Ngày 10 tháng 09 năm 2000

Bạch thầy! Vầng trăng diệu dụng lắm thay:

- Nhờ ánh trăng chiếu diệu trên cảnh vật mà xúc tác cho thi nhân nguồn cảm hứng để sáng tác nên những vần thơ bất hủ.

- Trong những đêm trăng vằng vặc, các đạo sĩ tu tiên, ngồi ngâm mình dưới trăng để hấp thụ ánh trăng mà luyện nguyên khí để đạt được đạo vô vi.

- Hôm nay, đạo hạnh của thầy là vầng trăng từ quang toả ra cho con được nhiếp thọ. Từ lực của thầy cho con được thâm nhập chơn lý, thực nghiệm được pháp môn Tịnh độ để được thân tâm an lạc, làm sao con đền đáp được!

Ngôn từ cũng không thể biểu lộ, diễn đạt hết ý nghĩa - nên chư tổ nói: “Tâm Tri Tâm”. Biết là thế nhưng cũng xin mượn đôi dòng thơ để nói lên sự cảm kính của con đối với thầy.

Kính dâng thầy:

Vầng Trăng Hướng Đạo

Thầy: Vầng Trăng Toả Nơi Nơi

Là hương đạo hạnh ngát ngời mười phương

Hoa “từ” hiện diện trên môi.

Nguyện - con niệm Phật, theo nơi thầy về.

Thiện Pháp

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An