Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 137

Lá Thư Thứ 137

 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Kính bạch thầy!

Hôm nay, nhân dịp xuân về, hàng đệ tử chúng con từ nơi phương trời xa, có chút lòng thành tưởng nhớ đến ân sư, kính dâng lên thầy, cùng đại chúng bài thơ này.

Xa Thầy

Xuân này con không về

Bên thầy hiền đức độ

Nơi đất khách quê người

Lòng ngậm ngùi nuối tiếc

Nhớ mái chùa năm xưa

Hình bóng thầy thân thương

Noi theo gương sư tổ

Hoằng pháp độ chúng sanh

Dẫn dắt đàn con thơ

Xuất gia và tại gia

Trên bước đường tu học

Sông mê và bể khổ

Giải thoát cõi Ta-bà

Tây phương cảnh an lạc

Trước thềm xuân Tân Ty

Mừng thầy thêm tuổi đạo

Pháp thể được khinh an

Đuốc tuệ luôn toả sáng

Soi đường chúng con đi.

Nam mô A-di-đà Phật.

Đệ tử Thích Tâm Minh

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An