Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Lá Thư Còn Lại 1

Lá Thư Còn Lại 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Lá Thư Thứ 138

Lá Thư Thứ 138

 

Kỷ Niệm

Khoá Tu Mùa Hè 2012

- Chùa Hoằng Pháp

 

Thấm thoát một tuần cũng qua đi

Bảy ngày tu học chí kiên trì

Công phu tinh tấn, lòng thanh tịnh

Chánh niệm thực hành giữ oai nghi

Thượng toạ mở khai đường trí tuệ

Quý thầy soi sáng nẻo từ bi

Khoá tu khép lại, lòng vương vấn

Thương nhớ ngôi chùa chẳng muốn đi.

14-07-2012

Sách cùng thể loại
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An