Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Ngày tạm biệt
Ngày Tạm Biệt
                     Duyên Ngọc
 
Bảy ngày tu tập cùng nhau,
Hôm nay tạm biệt, lòng xao xuyến lòng.
Xa lìa  Nam Bắc Tây Đông,
Ngày nào gặp lại mới mong vui vầy.
Giờ đây nhớ bạn, nhớ thầy,
Nhớ chùa, nhớ cả cỏ cây quanh chùa.
Nhớ lời thầy dạy sớm trưa,
Nhớ chùm khế ngọt, đong đưa trên cành.
Nhớ từng chiếc lá màu xanh,
Nhớ hoa sứ trắng, thơm lành hương đưa
Dù cho sớm nắng, chiều mưa,
Bên thầy, bên bạn, sớm trưa ấm lòng.
Bây giờ xa vắng nhớ mong,
Làm sao nói hết nỗi lòng nhớ nhung…
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả