Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Cảm tưởng Phật tử Quảng Thuận
Cảm tưởng Phật tử Quảng Thuận
 
   Lần đầu tiên được về dự khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp, trông cảnh chùa thật là đẹp, quy mô rộng lớn, có nhiều cây cảnh, mùi hương thơm ngát, man mác lòng con. Con vào chánh điện lạy Phật, nhìn lên thấy đức Phật ngự tòa sen, gương mặt thật là vui tươi, thanh tịnh trang nghiêm, mỉm cười nhìn xuống đại chúng. Con nghe tiếng niệm Phật, tiếng mõ chuông, cứ ngỡ rằng tiếng thanh nhạc của chư thiên. Con nhìn đoàn người kinh hành chân bước theo tiếng niệm Phật thật vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Ôi, thật là vui, tâm hồn con lâng lâng, hăng say, thích thú, vui tươi, như thể là con được về chốn quê cha đất mẹ của con.

   Con nghĩ rằng, phàm làm người đã từ lâu trôi lăn trong ba cõi sáu đường, đối mặt với mọi phũ phàng, nghiệt ngã, làm con vật thiêu thân, nô lệ cho những tên giặc dữ không có nhân tình, bị nó điều khiển mà không có cách nào chống trả. Tài, sắc, danh, thực, thùy, tất cả chỉ là hư ảo mà tưởng là chân thật, cứ bám vào, trân trọng như của báu, không một phút xa rời, đôi khi còn bị chúng hành hạ khổ đau. Chúng con có nhiều nhân duyên phước đức, được tái hợp nơi đây, được thầy khai lối chỉ đường, nhận rõ đâu là hư, đâu là thật. Chúng con như người mù đi trong đêm tối, cứ quay lưng với tánh giác nên đảo điên, phiền não, làm bạn với vật vô tri. Nay nhờ quý thầy chỉ rõ, chúng con bàng hoàng như người tỉnh mộng, như người sắp chết đuối bỗng gặp được phao, nhưng không đủ sức bơi vào bờ, phải nhờ người khác kéo hộ. Chúng con sinh vào thời mạt pháp, phước mỏng nghiệp dầy, nếu không nhờ thuyền từ của Phật A Di Đà thì tự lực chúng con không mong gì thoát vòng sinh tử. Đức Phật A Di Đà đã dùng tất cả công đức tu hành trong vô lượng kiếp lập nên nguyện lớn. Nên câu “Nam mô A Di Đà Phật” diệt được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội, chuyển được phiền não thành Bồ đề, tâm ô trược trở nên thanh tịnh. Chúng sinh thành Phật, ôi, cao quý vô cùng!

   Về đến chùa Hoằng Pháp, chúng con có đủ duyên để chuyên tâm niệm Phật, chúng con như tắm mình trong hào quang của đức từ phụ A Di Đà Phật. Vì tâm Phật lúc nào cũng trùm chứa chúng con, và tâm chúng con lúc nào cũng hòa quyện vào tâm Phật, như hai tấm gương chiếu ngang nhau. Hiểu được như thế, chúng con hăng say niệm Phật, lúc nào cũng nhớ đến Phật, tâm khinh an lạ lùng. Nhưng tập khí nhiều đời lúc nào cũng xen lẫn vào tâm, những vọng niệm làm trở ngại sự niệm Phật của chúng con. Tuy nhiên, chúng con quyết tâm huân tập câu niệm Phật ngày càng tinh tấn để đạt đến nhất tâm và kết quả cuối cùng trong đời này là được dự vào đài sen nơi quê hương Cực lạc.

   Con xin thành kính tri ân quý thầy, nhất là thầy trụ trì. Thầy là ánh sáng từ bi, là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối chúng con. Con xin ghi lòng tạc dạ công ơn thầy, y giáo phụng hành những lời pháp nhũ của thầy mà tinh tấn tu hành. Cầu chúc huynh đệ đạo tràng chùa Hoằng Pháp:
Nhớ mãi nơi đây chốn tịnh thiền,
An vui dứt sạch mọi trần duyên,
Hồng danh sáu chữ thường tu niệm,
Di Đà tiếp độ vãng Tây thiên…
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả