Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Thầy Kính Quý
Thầy Kính Quý
                      Duyên Ngọc
 
Thầy con đức độ tài cao
Tấm lòng như biển dạt dào tình thương,
Những người già yếu cô đơn
Được thầy chăm sóc còn hơn thâm tình.
Thầy thương tất cả chúng sinh,
Chở che, bảo bọc như tình cha con.
Ơn thầy cao nặng bằng non,
Làm sao trả đặng vuông tròn ơn sâu.
Chắp tay con khẩn nguyện cầu,
Cho thầy con được sống lâu trên đời.
Dắt dìu đệ tử tận nơi,
Niết bàn tịch diệt, muôn đời vô sinh.
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả