Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Tâm nguyện
Tâm nguyện
                   Tâm Linh
 
Con là Phật tử vùng sâu
Ngày đêm mong muốn tìm cầu pháp tu
Tây nguyên rừng núi âm u
Đường về thành phố mịt mù xa xôi
Tai con nghe được những lời
Phật thất thầy mở dạy người tại gia
Cũng vì phước mỏng nghiệp đa
Gia duyên ràng buộc muốn mà chưa xong
Ngày đêm luôn những hỏi lòng
Vô thường đòi mạng ta hòng trốn đâu
Giờ đây dẹp bớt lo âu
Hướng về Phật thất con cầu xin tu
Bảy ngày hạ thủ công phu
Nhất tâm niệm Phật cần cù siêng năng
Khi đi khi đứng ngồi nằm
Hồng danh sáu chữ như trăng rọi đường
Cầu về Cực lạc Tây phương
Sống trong liên cảnh quê hương đời đời
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả